Ing. Libor Lenža: Globální problémy současného světa

Datum a čas
Typ akce
Místo konání

budova bývalého Centroprojektu,Štefánikova 167,Zlín

Okres
Pozvánka

Další přednáška z ekologického cyklu Zlínského diskuzního klubu.Přednášející  ing.Libor Lenža /ředitel hvězdárny Valašské Meziříčí/seznámí posluchače s netradičním pohledem na naši mateřskou planetu a interakci lidstva s jejími přirozenými systémy. Bude se zabývat problémem potenciálních globálních katastrof způsobených přírodními procesy i člověkem samotným. Na zdokumentovaných událostech z historie naší planety ukáže přirozená rizika rozvoje civilizace a na závěr se zamyslí nad tím, co dnes a v blízké budoucnosti hrozí člověku od člověka. Pokusí se také o pohled na možná řešení či zmírnění možných dopadů.